054-4881106 , 052-5544200
  כנס 2019 ה מפגש קבוצה קבוצה בפעילות כנס 4 כנס 2019 ד כנס 2019 ג כנס 2019 א כנס 2019 ב ימי קורונה
  איתור חברים
  העיסוק
  קבוצות
  בורוכוב גרינברג נילי
  איתור ומיפוי סיכונים בריאותיים ומניעתם.

  עדכון חבר/ה קיימ/ת

  העיסוקבריאות תעסוקתית סביבתית
  קבוצהיום ג' - רעננה
  דואר אלקטרוני: neches@gmail.com
  נייד:
  הראה טלפון/טלפונים
  יום וחודש לידה: 15/1
  מועד הצטרפות: 19/11/2018

  ד"ר נילי בורוכוב גרינברג

   

  פרופיל מקצועי

  השכלה

           תואר שלישי, ביה"ס לבריאות הציבור, אונ' חיפה.

           תואר שני, בית ספר למחקר במדעי הכימיה, מכון ויצמן, רחובות.

           תואר שני, ביה"ס לרפואה, חוג בריאות בתעסוקה, אונ' ת"א.

           תואר ראשון, חוג כימיה תרופתית, אונ' בר-אילן.

  ניסיון מקצועי

           בעלת ניסיון של 26 שנים בתחום בריאות תעסוקתית-סביבתית.

           ראש תחום הגיהות בצה"ל.

           ייזום תהליכים ארגוניים ושותפה בכירה בצוות הקמה של המערך לבריאות-תעסוקתית בצה"ל.

           הוראה אקדמית ועמית מחקר, ביה"ס לבריאות הציבור, אונ' חיפה, חוג בריאות תעסוקתית-סביבתית, מסלול גיהות.

           בעלת דירוג מחקר א', שווה ערך למרצה בכיר באקדמיה.

  תחומי עיסוק עיקריים

           אחראית על קביעת והובלת מדיניות בתחום הגיהות בצה"ל.

           רגולציה בתחום בריאות תעסוקתית-סביבתית בצה"ל.

           הערכת סיכונים בריאותיים ומתן המלצות למניעתם.

           מתן מענה מקצועי מתאים במציאות משתנה.

           יו"ר וועדת משנה לאסדרה וקידום תחום הגיהות במדינה, המועצה הלאומית לבריאות העובד.

           מחקר בתחום בריאות תעסוקתית-סביבתית.

           הנחיית סטודנטים לביצוע עבודות תיזה במסגרת לימודים לתואר שני ולתואר שלישי בבריאות בתעסוקה.

           הדרכה וקידום הידע המקצועי בקרב המנהלים, העובדים ואנשי המקצוע בתחום בריאות העובד.  עבור לתוכן העמוד