054-4881106 , 054-6622899
    קמפוס
    איתור חברים
    העיסוק
    קבוצות

    הקמפוס

     

    על המשתתפים בקמפוס לשלם רק עבור הכיבוד המוגש בסך 30 ש"ח בכל מפגש.

    עבור לתוכן העמוד